Pomiar bicia wirujących części maszyn

Marzec 4th, 2015 by admin | Permalink

Bicie wirujących części maszyn określamy za pomocą czujnika zegarowego.

W celu pomiaru promieniowego bicia wału umieszczamy czujnik na płaszczyźnie podziału stojaka łożyskowego lub na innej twardej podstawie (rys. 7). Sprawdzany obwód dzielimy na 8 równych części, trzpień pomiarowy czujnika ustawiamy w górnej części sprawdzanej powierzchni; nastawiając uprzednio wskazówkę czujnika na zerze podziałówki. Obracając (ręcznie lub za pomocą dźwigu) wirnik, zapisujemy wskazania czujnika przy każdym z ośmiu położeń wału. Dla lżejszego obracania wirnika szyjkę wału smarujemy olejem. Przy zapisywaniu, wartości wskazań czujnika zaopatrujemy w znak ? + ” lub ? ?”, zależnie od kierunku odchylenia wskazówki czujnika. Różnica we wskazaniach czujnika świadczy o mimośrodowości sprawdzanej powierzchni lub o skrzywieniu wału. Read the rest of this entry »

OGÓLNE WYTYCZNE EKSPLOATACJI SILNIKÓW

Luty 28th, 2015 by admin | Permalink

Silniki elektryczne, podobnie jak i inne części wyposażenia elektrycznego urządzeń dźwigowych, wymagają częstych i starannych przeglądów. Pod-stawowymi warunkami prawidłowej pracy silników są:

 1. a) prawidłowość połączeń wewnętrznych silnika,
 2. b) prawidłowość połączeń zewnętrznych układu elektrycznego,
 3. c) odpowiedni stan izolacji silnika, brak wszelkich zwarć zarówno między zwojami, jak i względem kadłuba,
 4. d) prawidłowe ustawienie szczotek i trzymadeł oraz należyty ich stan, gładka i centryczna powierzchnia pierścieni lub komutatora,
 5. e) właściwy sposób zasilania i odpowiednia wartość napięcia roboczego w sieci zasilającej,
 6. f) należyty stan aparatury rozruchowej i zabezpieczającej,
 7. g) prawidłowe ustawienie silnika w linii osiowej względem sprzęgła lub w linii równoległej względem osi napędzanego koła zębatego.

motoren-048Silniki typu dźwigowego mają na ogół bardzo trwałą budowę, dlatego wypadki uszkodzeń mechanicznych są rzadkie. Z mechanicznych części silnika najbardziej narażone na zużycie się są łożyska. Zużycie się ich powoduje nie tylko usterki natury mechanicznej, lecz również poważne skutki natury magnetycznej i elektrycznej, ponieważ wskutek opadnięcia wału następuje zmiana wymiarów szczeliny powietrznej między wirnikiem a stojanem silnika, co dla maszyn elektrycznych w ogóle, a w szczególności dla maszyn prądu zmiennego, jest bardzo szkodliwe. Read the rest of this entry »

SPRZĘGŁA ELEKTROMAGNETYCZNE

Luty 28th, 2015 by admin | Permalink

Niektóre żurawie stoczniowe wyposażone są w tak zwane mechanizmy dostawiania, służące do powolnego podnoszenia (lub opuszczania) zawieszonych na haku elementów statku z prędkością około 0,3 do 1,5 m na minutę. retRozwiązane to jest najczęściej w ten sposób, że mały silnik dostawiania (zwykle klatkowy) sprzężony jest z silnikiem głównym wciągarki przez osobną przekładnię mechaniczną o odpowiednio dużym przełożeniu, przy czym wał silnika klatkowego połączony jest z przekładnią za pośrednictwem sprzęgła elektromagnetycznego, które odznacza się dużą elastycznością wskutek bez tarciowego poślizgu. Pod względem budowy sprzęgła elektromagnetyczne dzielą się na poślizgowe oraz proszkowe. Na żurawiach spotyka się jedynie sprzęgła poślizgowe. Read the rest of this entry »

Sterowanie i Zasilanie

Luty 28th, 2015 by admin | Permalink

Oprócz zasilania z własnej prądnicy, przystosowany jest również do zasilania z sieci zewnętrznej o napięciu 380 V. ‚W tym celu z boku żurawia ustawione jest gniazdo wtykowe 60 A. Przełączanie obwodu zasilania własnego na obce z sieci zewnętrznej odbywa się za pomocą przełącznika ręcznego. inverter-054Podłączanie zasilania z sieci zewnętrznej dokonuje się zwykle giętkim przewodem oponowym typu OP lub OG, zakończonym wtyczką. Instrukcja obsługi żurawia zaleca ? przy zasilaniu z sieci zewnętrznej ? stosować rozdzielnię pomocniczą wyposażoną w wyłącznik samoczynny i przekaźnik przeciwporażeniowy. Obwody sterowania zasilane są napięciem siłowym 380 V. Silnik wciągarki (podnoszenie ciężarów) sterowany jest przyciskami 1 PS i 2 PS (patrz schemat połączeń elektrycznych. Jak już wspominaliśmy, silnik pracuje stale, uruchomienie zaś poszczególnych bębnów linowych (obydwóch naraz lub każdego z osobna ? zależnie od potrzeby) odbywa się za pomocą dwóch sprzęgieł taśmowych sterowanych zwalniakami elektrohydraulicznymi ?Eldro”, które załączane są przez operatora przyciskami 3 PS i 4 PS (razem lub pojedynczo ? zależnie od potrzeby). Obydwa bębny linowe posiadają hamulce taśmowe zaciskane samoczynnie sprężyną, zwalniane zaś na czas pracy pedałem nożnym połączonym z układem dźwigni. Wyłączników krańcowych wciągarka ani też pozostałe mechanizmy nie posiadają. Read the rest of this entry »

Prostowniki prądu zmiennego.

Luty 25th, 2015 by admin | Permalink

Prostowniki są to urządzenia służące do wyprostowania prądu zmiennego i uzyskania prądu jednokierunkowego (tętniącego) albo prądu stałego. Istnieje wiele sposobów wyprostowania prądu zmiennego i zamienienia go na prąd o charakterze stałym lub na prąd jednokierunkowy o charakterze tętniącym. Do najważniejszych odmian urządzeń prostowniczych zalicza się:

Kierunek prądu

 1. a) prostowniki rtęciowe (o katodzie ciekłej),
 2. b) prostowniki lampowe (o katodzie żarzonej),
 3. c) prostowniki stykowe (półprzewodnikowe),
 4. d) prostowniki mechaniczne,
 5. e) przetwornice maszynowe.

Spośród wymienionych rodzajów prostowników na żurawiach i innych urządzeniach dźwigowych znajdują zastosowanie prawie wyłącznie prostowniki stykowe (półprzewodnikowe). Są one stosowane do zasilania zwalniaków elektromagnetycznych na prąd stały albo do zasilania prądem stałym silników przy hamowaniu dynamicznym (lub maszyny hamującej), i wreszcie do zasilania przekaźników czasowych typu RA-1. Read the rest of this entry »

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe jazdy żurawiem

Luty 23rd, 2015 by admin | Permalink

Silniki jazdy sterowane są sterownikiem krzywkowym o trzech położeniach symetrycznie w obu kierunkach w układzie ap. Pierwsze położenie sterownika załącza odnośny stycznik kierunkowy obwodu stojanów. Dalsze położenia (tj. drugie i trzecie) zawierają opory rozruchowe za pośrednictwem styczników. Część oporności rozruchowej pozostaje na stałe w obwodzie wirników dla umożliwienia zróżnicowania poślizgu silników przyjeździe na skrętach. Read the rest of this entry »

Centralne zbieracze prądu

Luty 23rd, 2015 by admin | Permalink

Centralny zbieracz prądu umożliwia doprowadzenie prądu elektrycznego z części stałej żurawia (nie obracającej się) do części obrotowej lub odwrotnie, tj. połączenie instalacji na bramie (lub wózku) z instalacją elektryczną na żurawiu. Składa się z szeregu pierścieni ślizgowych (mosiężnych lub brązowych) osadzonych na izolatorach porcelanowych lub tulejkach bakelitowych i ściśniętych nakrętkami wkręconymi na końcach prętów ściągających. Zespół pierścieni ustawiony jest dokładnie w osi obrotu żurawia, na jego części stałej. Ramię zbiorcze ze szczotkami umocowane jest do części obrotowej. Szczotki wykonane z brązu lub miedzi, a niekiedy z płytek elektrografitowych, osadzone są na ruchomych obsadach przyciskanych sprężynami, zwanych często szczotko trzymaczami. Obsady szczotkowe umocowane są na izolowanej listwie, tworzącej ramię zbiorcze. Read the rest of this entry »

PRZEWODY I SPOSÓB ICH UKŁADANIA

Luty 23rd, 2015 by admin | Permalink

Do wykonania instalacji elektrycznej na żurawiach portowych i stoczniowych stosuje się kabel okrętowy typu KOGu, mający jedną lub kilka żył miedzianych izolowanych gumą wulkanizowaną. Żyły kabla są owinięte taśmą nagumowaną i papierem, otoczone powłoką ołowianą i opancerzone oplotem z ocynkowanych drucików stalowych, chroniącym kabel od uszkodzeń mechanicznych. inverter-019Oplot stalowy i płaszcz z ołowiu powinny być na końcach kabli uziemione, tj. połączone z konstrukcją stalową dźwigu. Kabel okrętowy stosuje się zarówno na zewnętrznych konstrukcjach dźwigowych, jak i wewnątrz kabin. W kabinach stosuje się często przewód typu LGu, różniący się od kabla KOGu brakiem powłoki ołowianej i słabszym oplotem stalowym. Na zewnątrz stosowanie przewodu LGu jest raczej niewskazane, gdyż brak szczelnej powłoki ołowianej może spowodować zawilgocenie izolacji, wskutek czego mogą nastąpić zwarcia.

Jakkolwiek przewody stosowane do instalacji dźwigowych mają uzbrojenie chroniące je od uszkodzeń mechanicznych, to jednak należy je tak układać, aby nie były na nie narażone. W kabinach kable i przewody należy chronić również od wpływów termicznych, a więc należy układać je z dala od oporników i piecyków elektrycznych. Read the rest of this entry »

Sprężyny spiralne napędowe

Luty 21st, 2015 by admin | Permalink

Sprężyny spiralne służą do napędu mechanizmów programujących, rejestrujących, wyzwalaczy itp., gdzie zastosowanie silnika elektrycznego jest niecelowe (zbyt duży koszt, konieczność ograniczenia poboru prądu, np. przy zasilaniu bateryjnym urządzenia). Największą zaletą sprężyny swobodnej jest niewielki koszt, wynikający z prostoty konstrukcji samej sprężyny, a także zaczepów na jej końcach. Przy sprężynie swobodnej napęd jest przekazywany przez wałek współpracujący z jej wewnętrznym końcem. Ten sam wałek służy z reguły do naciągu sprężyny. Podczas naciągania sprężyny zanika zatem moment napędowy, co nie zawsze jest dopuszczalne. Na skutek pęknięcia zamontowanej w mechanizmie sprężyny swobodnej zwoje dotychczas napięte gwałtownie rozprężają się i uderzając o napotkane elementy mechanizmu mogą łatwo spowodować ich uszkodzenie. Read the rest of this entry »

Przekładnie walcowe z kołami o zębach śrubowych

Luty 19th, 2015 by admin | Permalink

Koła o zębach śrubowych są obrabiane takim samym narzędziem, jak koła o zębach prostych, a więc np. narzędziem w kształcie zębatki, które dla uzyskania linii śrubowej zęba pochyla się w trakcie obróbki o kąt fi względem tworzącej walca podziałowego. W związku z takim usytuowaniem narzędzia, wymiary wysokościowe i grubości zębów w przekroju prostopadłym do linii zębów są takie same, jak dla zębów prostych, a ponadto:

 • kąt zarysu narzędzia jest normalnym (w przekroju normalnym do zęba) i nominalnym kątem zarysu zębów,
 • ruch toczny odbywa się w płaszczyźnie czołowej (prostopadłej do osi obrotu koła), a więc ewolwenta kształtowana jest również w tej płaszczyźnie.

Koła stożkowe wymagają do ich wykonania specjalnych obrabiarek. W przypadku niewielkiego obciążenia koła stożkowe można zastępczo frezować podziałowo frezem kształtowym (koła są jednak wtedy niedokładne i jest złe przyleganie współpracujących zębów). Read the rest of this entry »

Najnowsze komentarze

  Przekładnie NMRV

  Motoreduktory Motovario

  Przekładnie ślimakowe

  Motovario